راه‌اندازی و تنظیم برنامهٔ چاپ

پوسته وب برای تولید گزارشات چاپی از دو برنامهٔ جانبی استفاده می‌کند که به همراه فایلهای برنامه ارائه شده‌اند. اولین برنامه PDFCreator نام دارد این برنامه را مطابق تنظیمات نمایش داده در شکل زیر نصب کنید و چاپگر مجازی ایجاد شده توسط آن را به عنوان چاپگر پیش‌فرض تنظیم کنید (بخشهای نمایش داده نشده از … ادامه خواندن راه‌اندازی و تنظیم برنامهٔ چاپ