داشبورد وب

در صورت در اختیار داشتن زیرسیستم داشبورد و تدبیر با نسخهٔ بالای ۱۰.۵ می‌توانید با راه‌اندازی داشبورد وب به امکانات این سیستم از طریق وب و همینطور برنامهٔ اختصاصی اندرویدی دسترسی پیدا کنید.

تذکر ۱: داشبورد وب زیرسیستمی مستقل است و لزوماً با در اختیار داشتن سیستم وب تدبیر در دسترس نیست. همینطور می‌توانید داشبورد وب را بدون در اختیار داشتن سیستم وب تدبیر در دسترس داشته باشید.

تذکر ۲: اگر چه داشبورد وب به عنوان جایگزینی برای داشبورد ویندوزی تدبیر عرضه شده است، این نرم‌افزار تعاملی با داشبورد ویندوزی تدبیر ندارد. به این معنی که ابزارکها و برگه‌های تعریف شده در داشبورد ویندوزی در داشبورد وب نمایش داده نمی‌شوند و راهی نیز برای انتقال خودکار آنها پیش‌بینی نشده است. معادل برخی از ابزارکهای در دسترس از طریق داشبورد ویندوزی هیچگاه در داشبورد وب در دسترس قرار نخواهد گرفت.

مطالب زیر جهت آشنایی با روش نصب و راه‌اندازی این سیستم روی سرور و همینطور مطالعهٔ راهنمای کاربری آن در دسترس است:

پیش‌نیازها

تنظیمات کاربران

ایجاد سایت داشبورد

ارتباط با سیستم وب

برنامهٔ اندرویدی

راهنمای کاربری

مرور نحوهٔ نصب و راه‌اندازی داشبورد وب
مرور کاربری داشبورد وب