حذف و علامتگذاری در گرید

همانند تدبیر ویندوزی، حذف در تدبیر وب به صورت دو مرحله‌ای صورت می‌گیرد. یعنی می‌بایست ابتدا سطرهای مورد نظر را با فشردن کلید Delete یا استفاده از دکمهٔ «حذف» روی گرید برای حذف علامتگذاری کنید و سپس دکمهٔ «حذف قطعی» را بزنید.

علامتگذاری ردیفهای گرید جهت حذف
در صورتی که سطری را به اشتباه برای حذف علامت زدید می‌توانید با انتخاب مجدد آن و کلیک روی دکمهٔ «احیا» از لیست سطرهای علامتگذاری شده برای حذف خارج کنید.
پس از پایان علامتگذاری برای حذف، روی دکمهٔ «حذف قطعی» را بزنید.
پس از فشردن دکمهٔ حذف قطعی و تأیید حذف انجام می‌شود و اطلاعات گرید به‌روزآوری می‌شود.

در صورتی که بخواهید ردیفهای خاصی از گرید را بدون تعیین شرط فیلتر کنید می‌توانید با استفاده از کلید + آنها را «علامتگذاری» کنید یا از دکمهٔ «علامتگذاری» گرید استفاده کنید.

دکمه‌های علامتگذاری و خروج از علامتگذاری، ردیفهای علامتگذاری شده با نماد مربوط به همین کار در سمت راست مشخص می‌شوند

برای علامتگذاری همه از Shift و +، برای خروج از علامتگذاری از – و برای Shift و – برای خروج از علامتگذاری همه استفاده کنید.