سند حسابداری

روش ایجاد و ثبت یک سند ساده در پوستهٔ وب

همانند تدبیر ویندوزی «فرم پیوست آرتیکل» فرم عملیاتی دیگری مثل چک، فرم نقدی یا فاکتور است که سند از روی آن ایجاد شده و در ایجاد سند دستی نمی‌توان فرمی را به آن متصل کرد.

ضمائم سطر و ضمائم سند امکان پیوست تصاویر مرتبط را فراهم می‌آورند

امکان انتقال اطلاعات سطرهای سند از فایل اکسل وجود دارد که می‌تواند برای جابجایی اطلاعات از شرکتهای دیگر و همینطور نرم‌افزارهای دیگر کاربرد دارد. برای انتقال از تدبیر می‌توانید روی «نمای اکسل» سند کلیک کنید و فرمت مناسب برای انتقال به سند دیگر را ایجاد کنید و آن را در شرکت دیگر با کدینگ حسابداری همخوان فراخوانی کنید (برای کپی اطلاعات از سندی به سند دیگر نیازی به استفاده از اکسل ندارید و می‌توانید از فرمان «کپی» روی نوار فرمان سند استفاده کنید).

نحوهٔ ارسال اطلاعات سند به فرمت اکسلی که بتوان آن را در تدبیر فراخوانی کرد و فراخوانی آن