فرمهای عملیاتی

در تدبیر ویندوزی عموماً جهت دسترسی به فرمهای عملیاتی دو فرمان از منو در دسترس قرار گرفته است که یکی شمارهٔ فرم را سؤال می‌کند و دیگری آخرین فرم ایجاد شده از آن نوع را نمایش می‌دهد.

در پوستهٔ وب تدبیر به جای این دو فرمان یک فرمان در دسترس است که علاوه بر آن که امکان ورود شماره در آن پیش‌بینی شده، به طور پیش‌فرض شمارهٔ پیشنهاد شدهٔ آن آخرین فرم ایجاد شدهٔ در دسترس کاربر از آن نوع است.

در تدبیر ویندوزی اطلاعات عمومی فرم عملیاتی (مثلاً در مورد سند مواردی مثل شماره سند، تاریخ و …) در فرم اصلی وارد می‌شوند. اما در پوستهٔ وب این اطلاعات در هنگام ورود اطلاعات فرم جدید دریافت می‌شوند و دکمه‌ای اختصاصی برای اصلاح این اطلاعات پیش‌بینی شده است.

دکمهٔ اصلاح اطلاعات سند
عملیات جدید/اصلاح/حذف مورد نیاز در فرمهای عملیاتی از طریق سه دکمهٔ پایین گریدهای داده در دسترس قرار دارند.