مرور اجزای فرمها

یک فرم یا گزارش در پوستهٔ وب شامل حداکثر پنج بخش مجزا می‌باشد.

در فرمهای دفتری (مثل دفتر حساب و دفتر روزنامه) که یک فرم ممکن است چندین نحوهٔ نمایش با سرستونهای مختلف داشته باشد در بالاترین بخش فرم انتخابگر نوع گزارش قرار دارد.
این انتخابگر در فرمهای غیردفتری مثل سند و فاکتور و گزارشات ساده وجود ندارد.
در فرمهای دفتری با تغییر کمبوهای انتخاب گزارش بخشهای دیگر فرم ناپدید می‌شوند تا باعث بروز اشتباه و تناقض در قسمتهای بالا و پایین فرم نشوند و برای مشاهدهٔ مجدد این اجزا پس از نهایی کردن انتخابها می‌بایست روی دکمهٔ «انتخاب دفتر بر اساس ورودیها» کلیک کنید.
بخش بعدی فرمها که تقریبا در همهٔ فرمها وجود دارد بخش تعیین مقادیر ورودی فرم و همینطور مشاهدهٔ اطلاعات عمومی فرم یا گزارش (جمع‌ها و …) می‌باشد. در صورت تغییر مقادیر ورودیها می‌بایست جهت اعمال تغییرات روی دکمهٔ قرمز رنگ «اعمال مقادیر ورودیها» کلیک کنید.
جدول میانی که اطلاعات را نشان می‌دهد «گرید» نامیده می‌شود. در بخش بالایی آن «فرمان»های اختصاصی فرم نمایش داده می‌شود و در بخش پایینی فرمانهای عمومی گرید
در سمت چپ گرید کنترلهای مربوط به حرکت بین صفحات اطلاعات قرار دارد.