راهنمای نصب و راه‌اندازی پوسته وب

پیش‌نیازها

نصب IIS

نصب NET Core Hosting Bundle.

ایجاد سایت سرویس

ایجاد یا پیکربندی سایت پوستهٔ وب

ایجاد سایت کارتابل

راه‌اندازی و تنظیم برنامه چاپ

نحوه پیکربندی دریافت هشدارها با ایمیل در تدبیر وب

به‌روزرسانی برنامه

اشکالیابی و گزارش خطای سرویس

اشکالیابی و گزارش خطای کلاینت

بررسی نیاز به آماده‌سازی مجدد

آموزش نصب و راه‌اندازی پوستهٔ وب روی ویندوز ۲۰۱۶