اشکالیابی و گزارش خطای کلاینت

برای اشکالیابی و گزارش خطا کلاینت از منوی کروم عنوان More Tools را باز کنید و از منوی باز شده فرمان Developer tools را اجرا کنید.

پنجره Developer tools را مطابق شکل زیر طوری تنظیم کنید که در پنجره‌ای خارج از محیط اصلی کروم نمایش داده شود.

سپس تب Network را فعال نمایید.

سپس فرایندی را که موجب بروز خطا می‌شود تکرار کنید. سپس در پنجره DevTools ردیفهایی را بیابید که Status آنها 4xx (مثلا 400 یا 404) یا 5xx (مثلا 500 یا 503) است و آنها را به واحد نرم‌افزار گزارش کنید.