فاکتور فروش

مرور امکانات فاکتور فروش
از جمله تفاوتهای تدبیر وب با تدبیر ویندوزی آن است که امکان تعیین یا تغییر حساب مشتری در هنگام ایجاد یا اصلاح وجود ندارد و پس از فشردن دکمهٔ تأیید در صورت ایجاد فاکتور همیشه و در صورت اصلاح آن در صورت تغییر مشتری حساب مشتری سؤال می‌شود. امکان تغییر حساب مشتری از طریق اجرای فرمان مربوطه از زیرمنوی اطلاعات مشتری نیز وجود دارد
گزارشات و فرمانهای مرتبط با مشتری فاکتور در قالب منوی بازشوی «اطلاعات مشتری» در دسترس قرار گرفته‌اند
در صورت وضعیت مشتری تنظیم روش محاسبه مانده که در تدبیر ویندوزی در فرم در دسترس نیست روی خود فرم در دسترس است و ذخیره می‌شود
تنظیمات مانده و اعتبار حساب مشتری در تدبیر وب نمایش داده می‌شود اما موارد مدیر سیستمی آنها در حال حاضر قابل تغییر نیست و می‌بایست از طریق تدبیر ویندوزی آنها را تغییر دهید.
در صورتی که صورتحساب مشتری را از روی فاکتور فروش باز کنید به طور پیش‌فرض حساب مشتری در فاکتور به صورتحساب ارسال می‌شود
فرمان دفتر حساب مشتری امکان دسترسی به دفاتر حساب، تفصیلی شناور، مرکز هزینه و پروژه را فراهم می‌آورد.
نکته: هر چهار دفتر در حالت « ساده مطابق ردیفهای سند – کلیه اسناد – دوره مالی جاری » در دسترسند و برای دسترسی به حالتهای دیگر دفتر حساب می‌بایست عنوان دفتر حساب را از منوی برنامه باز کنید.
در صورتی که برای مقدار ۱ تا ۱۰ فاکتور برچسب تعیین کرده باشید می‌توانید این برچسبها را در سایر اطلاعات فاکتور ببینید. امکان تغییر این برچسبها فقط در برنامهٔ ویندوزی وجود دارد
امکانات عمومی مربوط به کالا نیز در قالب زیرمنوی اطلاعات سطر در دسترس قرار دارند. بعضی امکانات مثل «مشاهدهٔ سریالها» در حال حاضر فقط حالت خواندنی دارند و امکان ورود اطلاعات در آنها وجود ندارد. میانبرهای برنامه (مثل Alt+C برای کاردکس) تنها در حالتی که صفحه‌کلید روی English باشد کار می‌کنند)
در هنگام ایجاد سطر جدید برای فاکتور فروش ابتدا انبار و قفسه سؤال می‌شود. به طور پیش‌فرض آخرین انبار و قفسهٔ استفاده شده برای فاکتورهای فروش پیشنهاد می‌شود. امکان تغییر انبار و قفسه در مرحلهٔ بعد هم وجود دارد منتهی با تغییر انبار و قفسه می‌بایست روی دکمهٔ «اعمال مقادیر ورودیها» کلیک کنید و برای تسریع انجام این فرایند انتخاب انبار و قفسه پیش از باز شدن پنجرهٔ «ورود اطلاعات سطر فاکتور فروش) صورت می‌گیرد
ورودیهای فرم ورود اطلاعات سطر فاکتور فروش در دو بخش متفاوت از لحاظ عملکردی در دسترس قرار دارند. از بخش مشخص شده با خطوط قرمز رنگ برای ورود اطلاعات استفاده کنید و از بخش سبز رنگ برای جستجوی اطلاعات، با تغییر مقادیر جستجو می‌بایست روی دکمهٔ «اعمال مقادیر ورودیها» کلیک کنید

در پوستهٔ وب روی نمایش فیلدهای محاسباتی که از محاسبه روی چند فیلد ورودی به دست می‌آیند محدودیت وجود دارد. لذا نمی‌توانید «مبلغ کل» را که از حاصل ضرب مقدار و قیمت واحد به دست می‌آید در ورود اطلاعات سطر فاکتور فروش مشاهده کنید. همچنین محاسبات مربوط به مقادیر فرعی در هنگام تأیید فرم صورت می‌گیرد.

در تدبیر وب امکان پیشنهاد آنی قیمت وجود ندارد (به این معنی که با حرکت روی سطرهای کالا «قیمت واحد» متناسب با کالا پر نمی‌شود. اما امکانات ویژه‌ای برای تسریع ورود اطلاعات در نظر گرفته شده است. مثلا اگر «قیمت واحد» وارد نشود و فرم «تأیید» شود در صورت وجود قیمت پیشنهادی برای کالا به طور خودکار از آن قیمت استفاده خواهد شد و می‌توانید قیمت پیشنهاد شده در سطرهای فاکتور مشاهده کنید. همینطور می‌توانید تنظیمات «نحوهٔ پیشنهاد قیمت» را ببینید و در صورت نیاز با کلیک روی «پیشنهاد قیمت» قیمت پیشنهادی را در قسمت «قیمت واحد» مشاهده کنید. امکان تغییر مکانیسم پیشنهاد قیمت نیز در کنار «پیشنهاد قیمت» وجود دارد.
برای ورود مقدار بر اساس واحدهای فرعی می‌بایست از دکمهٔ اختصاصی این فرمان استفاده کنید.
در پنجرهٔ «ورود بر اساس واحد دیگر» واحد را انتخاب کنید و مقدار را وارد کنید. طبق فرمول تعریف شده برای تبدیل واحدها در تدبیر ویندوزی مقدار بر اساس واحد اصلی پر خواهد شد.
علاوه بر امکان ورود دستی تخفیف، امکان ورود درصدی تخفیف (برحسب درصد از مبلغ کل) هم وجود دارد
برای ورود اطلاعات واسطه‌های فروش روی دکمهٔ مربوطه روی نوار فرمان کلیک کنید
مبلغ سهم واسطه پس از ذخیره فاکتور مشخص می‌شود
تنظیمات مربوط به نحوهٔ انتخاب سند (Alt+U) از طریق نوار فرمان فاکتور قابل تعیین است
در صورتی که تنظیم نحوهٔ انتخاب سند فاکتور روی «تعیین شماره» باشد با زدن دکمهٔ ذخیره پنجرهٔ «انتخاب سند حسابداری» باز می‌شود و می‌توانید انتخاب کنید که سطرهای سند فاکتور در سند جدیدی درج شوند (پیش‌فرض) یا به سطرهای یک سند موجود اضافه شوند
اگر تنظیم نحوهٔ انتخاب سند روی «سیستمی» باشد سیستم در صورت وجود سند باز در تاریخ سطرها را به آن اضافه می‌کند و در غیر این صورت سند جدیدی را ایجاد کرده و از آن استفاده می‌کند