فیلتر

برای فیلتر اطلاعات روی دکمهٔ «فیلتر» در نوار فرمان گرید کلیک کنید
رابط کاربری فیلتر شبیه به فیلتر تدبیر است و می‌توانید از سمت راست ستون یا مشخصهٔ مورد نظر، در ستون میانی نوع عملگر فیلتر و در ستون سمت چپ مقادیر مورد نظر را وارد کنید و تأیید را بزنید.
فیلتر تدبیر وب مانند تدبیر ویندوزی از چند مرحله فیلتر پشتیبانی می‌کند (بعد از اعمال یک فیلتر می‌توانید روی اطلاعات فیلتر شده فیلتر جدید اعمال کنید). از این جهت می‌توانید عملگر AND یا «و منطقی» را با فیلترهای متوالی شبیه‌سازی کنید. می‌توانید فهرست عبارتهای فیلتر فعال را ببینید و آخرین فیلتر همهٔ فیلترهای فعال را حذف کنید.
برای OR کردن (یا) عبارتهای فیلتر از دکمهٔ مربوط به همین کار در سمت چپ استفاده کنید.
روش ورود اطلاعات فیلتر برای ستونهای مختلف متناسب با نوع ستون تغییر می‌کند. برای فیلدهای تاریخ امکان انتخاب از روی تقویم و همینطور استفاده از کلیدهای PageUp/PageDown و کلیدهای جهتی بالا و پایین برای حرکت و برای فیلدهای اعشاری امکان ورود سه صفر با – و دو صفر با + وجود دارد.
همانند تدبیر ویندوزی امکان علامتگذاری چند سطر و فیلتر ستونهای علامتگذاری شده وجود دارد. در این حالت دیگر پنجرهٔ فیلتر نمایش داده نمی‌شود.
در صفحات موبایل پنجرهٔ فیلتر به شکل متفاوتی نمایش داده می‌شود ولی تمام امکانات در دسترس در حالت نمایش عادی در آن در دسترس است.

فیلتر تدبیر وب در حال حاضر از فیلترهای ذخیره شده، ایجاد عبارتهای SQL و انتخاب مقادیر پشتیبانی نمی‌کند.

فیلتر (و مرتب‌سازی) روی چاپ اثر می‌گذارد با این حال بعضی از گزارشات چاپی از فیلتر پشتیبانی نمی‌کنند.