اشکالیابی و گزارش خطای سرویس

در صورتی که در برنامه سرویس خطای خاصی مشاهده می‌شود برای پیگیری خطا در IIS سایت سرویس را Explore کنید:

سپس در نوار آدرس عبارت cmd را تایپ کرده و Enter بزنید.

سپس در خط فرمان عبارت

dotnet BaseServices.dll

را تایپ نموده و خروجی را به واحد نرم‌افزار گزارش کنید.