تنظیمات تدبیر

برای دسترسی و ورود تمامی کاربران تایم شیت به اپلیکیشن لازم است گزینه (دسترسی ورود به نرم افزار تحت وب تایم شیت) از مسیر (مدیریت کاربران / ایجاد و اصلاح کاربر / اطلاعات دسترسی کاربران از طریق سرویس وب) در نرم افزار دسکتاب برای کاربران تدبیر فعال باشد.

نکته :

  • این گرینه باید برای تمامی کاربرانی که میخواهند وارد اپلیکیشن تایم شیت فعال شود.
  • درصورت مشاهده پیغام (کاربر مورد نظر به سرویس درخواست شده دسترسی ندارد) برای کاربر مورد نظر گزینه (دسترسی ورود به نرم افزار تحت وب تایم شیت) فعال نمی باشد.

برای ورود به اپلیکیشن لازم است برای کاربر تدبیر در تدبیر دسکتاپ رمز عبوری تعریف شود و مجوز دسترسی به وب برای آن کاربران در قسمت مدیریت کاربران تدبیر دسکتاپ (برنامه مالی یا حقوق دستمزد) داده شود.

در تدبیر تایم شیت در قسمت تنظیمات امکان انجام برخی تنظیمات وجود دارد. این گزینه ها برای تمام پرسنل به شکل یکسان اعمال می‌شود و امکان ایجاد استثنا وجود ندارد.