به‌روزرسانی برنامه

به‌روزرسانی برنامه شامل کپی فایلهای جدید برنامه وب است. در به‌روزرسانی حتما از فولدرهای قبلی برنامه کپی بگیرید و فایلهای config.json در سایت TadbirWebCore و در appsettings.json در سایت TadbirServiceCore را رونویسی نکنید.

نکته: به‌روزرسانیها در قالب فایلهایی با نام update-xxxxxx.zip ارائه می‌شوند (xxxxxx تاریخ عرضه را نشان می‌دهند مثلا 990124) که به طور پیش‌فرض فایلهایی که نباید رونویسی شوند از داخل آنها حذف شده است.