ورودیها

پوستهٔ وب از انواع ورودیهای عمومی و اختصاصی برای انواع اطلاعات پشتیبانی می‌کند.

توجه فرمایید که در فرمهای گزارشی مقادیر ورودیها تا زمانی که روی این نماد کلیک نکرده باشید اعمال نمی‌شوند. بعضی از گزارشات مانند گزارش مانده به تفکیک حسابها و گزارش ریز عملیات حسابها به طور پیش‌فرض خالی باز می‌شوند (چون ممکن است حاوی اطلاعات زیادی باشند و باز شدن آنها به طور پیش‌فرض کند باشد) و لازم است برای مشاهدهٔ اطلاعات پیش‌فرض هم برای اولین بار روی این نماد کلیک کنید.
در ورودیهای از نوع لوکاپ مانند انتخاب حساب در دفتر حساب می‌توانید مانند تدبیر قسمتی از نام حساب مد نظر را بنویسید و ENTER بزنید یا روی علامت ذره‌بین کلیک کنید. اگر قسمتی از نام حساب را ننویسید تمام حسابها نمایش داده می‌شوند. جستجو بر اساس نام و کد پشتیبانی می‌شود یعنی می‌توانید به جای نام قسمتی از کد را بنویسید. مانند تدبیر ویندوزی * به معنای نمایش همهٔ حسابهاست.
در پنجرهٔ جستجو می‌توانید با تایپ * یا خالی در کادر جستجو و فشردن ENTER همهٔ مقادیر را ببنید. امکان جستجو بر اساس کد و نام وجود دارد. دکمهٔ «جستجوی همه» مانند تایپ * در کادر جستجو عمل می‌کند.
میانبرهای تدبیر برای ورودیهای از نوع تاریخ در پوستهٔ وب هم کار می‌کنند
در ورودیهای تاریخ می‌توانید با استفاده از لمس یا ماوس تاریخ را تغییر دهید.
میانبرهای ساعت تدبیر ویندوزی در پوستهٔ وب نیز کار می‌کنند
نحوهٔ مقداردهی ورودیهای از نوع ساعت در دستگاههای لمسی یا با استفاده از ماوس
همانند تدبیر ویندوزی در پوستهٔ وب می‌توانید در ورودیهای مقدار و قیمت (اعشاری) با کلید + ماشین‌حسابی دو صفر (۰۰) و با کلید – ماشین‌حسابی سه صفر (۰۰۰) را سریعاً وارد کنید
شرحهای تکراری در تدبیر وب نیز پشتیبانی می‌شوند. شرحهای تکراری را می‌توانید با باز کردن فرم شرحهای تکراری از منو یا با استفاده از جستجو و اجرا تعریف کنید.