خروجی اکسل و ارسال به نمودار

امکان ایجاد فایل اکسل از اطلاعات در حال نمایش در گرید با کلیک روی دکمهٔ مربوط به همین کار وجود دارد.

نکتهٔ ۱: در صورتی که اطلاعات گرید صفحه‌بندی شده و در چند صفحه در دسترس باشند ارسال به اکسل همهٔ اطلاعات را فارغ از صفحه‌بندی به فایل می‌فرستد.

نکتهٔ ۲: دسترسی دریافت خروجی اکسل مطابق دسترسی چاپ است و کاربری که دسترسی چاپ ندارد نمی‌تواند خروجی اکسل بگیرد.

نکتهٔ ۳: فیلتر و مرتب‌سازی فرم روی خروجی اکسل تأثیر می‌گذارد.

نکتهٔ ۴: فایل اکسل تولیدی از نوع xlsx است (OpenXML) و اگر نیاز به انواع دیگر خروجی مثل CVS یا XLS یا فایل متنی دارید می‌بایست با استفاده از نرم‌افزار مایکروسافت اکسل یا مبدلهای دیگر آن را تبدیل کنید.

ارسال به نمودار نیز همانند خروجی اکسل روی نوار فرمان همهٔ گریدهای اطلاعات در دسترس است.
روش ارسال به نمودار در تدبیر وب شبیه به تدبیر ویندوزی است. می‌توانید یکی از ستونهای غیراعشاری را به عنوان مجور افقی تعیین کنید و ستونهای اعشاری مد نظر را برای محور عمودی علامتگذاری کنید.
امکان تعیین نوع نمودار به صورت خطی و میله‌ای وجود دارد. می‌توانید با استفاده از نماد اکسل جلوی نوع نمودار داده‌های نمودار را به اکسل بفرستید.
نکته: در صورتی که محتوای نمودار را به اکسل بفرستید در فایل خروجی نموداری مشاهده نمی‌کنید و برای ایجاد نمودار می‌بایست اطلاعات را انتخاب کنید و آن را به صورت دستی به نمودار تبدیل کنید.