بررسی نیاز به آماده‌سازی مجدد

قابلیتهای جدید و رفع اشکالها در قالب فایلهای xml و با آماده‌سازی مجدد شرکت در دسترس قرار می‌گیرند.

برای اطمینان از به‌روز بودن فایلهای xml در هر شرکت پنجرهٔ «در بارهٔ برنامه» را در تدبیر وب باز کنید و شمارهٔ «نگارش فایلهای xml» را ببینید.

نگارش فایلهای xml در تدبیر وب

سپس از مسیر تدبیر ویندوزی، پوشهٔ xml را باز کنید و روی فایل web.xml دو بار کلیک کنید. اگر نگارش فایلهای xml مطابق شمارهٔ WebVersion نیست می‌بایست روی شرکت آماده‌سازی دستی بزنید.

نگارش فایلهای xml در تدبیر ویندوزی

آخرین نگارش فایلهای xml از اینجا قابل دریافت است.

پس از دریافت فایل فشرده را باز کنید و محتوای آن را در مسیر تدبیر (جایی که Account.exe قرار دارد)، داخل پوشهٔ xml رونویسی کنید (فایلهای xml موجود را حذف نکنید زیرا برخی از آنها متعلق به زیرسیستمهای دیگر تدبیرند که در این پوشه محتوای آنها قرار ندارد). پس از کپی فایلها تدبیر را اجرا کنید و پس از ورود به سیستم، روی محیط اصلی تدبیر کلیک راست کرده، مدیریت شرکتها را اجرا کنید. سپس شرکت مد نظر را انتخاب کنید و از منوی کلیک راست «آماده‌سازی دستی سرویس وب» را انتخاب کنید.

نکته: نگارش فایلهای xml در هر شرکت ممکن است با شرکت دیگر متفاوت باشد. در صورت نیاز می‌توانید روی لیست شرکتها با + یا +Ctrl مجموعه‌ای از شرکتها را علامتگذاری کنید و روی آنها آماده‌سازی دستی را اجرا کنید.

نکته: از آنجا که آماده‌سازی سرویس وب فرایندی زمانبر است و ممکن است کاربر تمایل نداشته باشد تمام شرکتهایش از طریق پوستهٔ وب در دسترس باشند به طور پیش‌فرض این فرایند روی آنها انجام نمی‌شود و پس از فرایندهایی مثل ارتقا یا حذف پرس و جوها لازم است این فرایند به شکل دستی تکرار شود. منتهی اگر کاربر وب را روی تمام یا بیشتر شرکتهایش فعال کرده و تمایل دارید این کار به شرکت خودکار انجام شود می‌توانید در مدیریت شرکتها و از کلیک راست گزینهٔ «آماده‌سازی خودکار سرویس وب» را فعال کنید. در این حالت چون در فرایندهای ارتقا و حذف پرس‌وجوها و همینطور ورود با کنترل+انتخاب در شرکتها فرایند آماده‌سازی سرویس وب نیز انجام می‌شود زمان این فرایندها به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.